Vi erbjuder tjänster och produkter för att skapa effektiva ledningssystem.

Vill du genomföra förenklingar av ditt befintliga ledningssystem eller vill du förbättra styrning och kontroll över dina processer inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet? Står du inför en ISO certifiering och behöver stöd och hjälp?  Vi erbjuder dig hjälp inom allt detta och lite till - Välkommen!

De standarder vi arbetar med är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt FR2000.


Konsult Stefan Eriksson Konsult, Stefan Eriksson

Konsulttjänster

ISORDO erbjuder ISO konsulttjänster och effektiva digitala plattformar för ISO Ledningssystem.

Tillsammans med dig  bygger vi Ert digitala ISO ledningssystem.  Ledningssystemet ska ge en högre effekt, möta standardens krav samt ge förbättringar för både kunder och medarbetare . Tveka inte att kontakt oss för mer information. 

Läs mer här >

Utbildning & Föreläsning Vi anpassar våra utbildningar och kurser efter era behov

Utbildning

ISORDO genomför både färdiga och företagsanpassade kurser och utbildningar. De färdiga kurserna kan handla om att ge ökad ISO kompetens, Intern revision, lagförståelse och systematiskt arbetsmiljöarbete.  Vi anpassar utbildningen efter dina behov. 

Läs mer här>

Lagar och regler Lagar, regler och GDPR

Lagbevakning

Vår lagbevakningstjänst bygger på regelbundna uppdateringar från riksdag, regering och myndigheter, och om man behöver det, även från kommunala organisationer runt om i hela Sverige.

Läs mer här >

Ledningssystem Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ledningssystem

Ledningssystemens syfte är att de ska fungera som ett processtöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. När företag växer så krävs det även bättre styrning och en möjlighet att skala upp verksamheten. 

Våra ledningssystem möter kraven för standarna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018  och FR2000.

Läs mer här >

Föreläsning Vi håller skräddarsydda föreläsningar

Föreläsning

Vad är ISO 9001 för något? Hur ska vi tänka för att förbättra vårt miljöarbete? Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Vill ni att vi kommer och föreläser så skräddarsyr vi våra föreläsningar till ditt behov och Er verksamhet.

Läs mer här >

Vi genomför interna revisioner Intern revision

Interna revisioner och Ledningens genomgång 

ISORDO  genomför objektiva interna revisioner som följer samtliga standardkrav. Vi lämnar utförlig rapport med avvikelsehantering och uppföljning.  Behöver du hjälp med att genomför Ledningens genomgång?  Ingenting är för litet eller för stort för oss. Vår kompetens skapar mervärde för ditt företag.

Läs mer här >