kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna Stefan Eriksson - Konsult

Behöver ni hjälp ?

 • Vi genomför förenklingar av Ert befintliga ledningssystem
 • Vi gör systemet lätthanterligt och anpassar det efter Er verksamhet

Som ISO-konsult bygger vi system som skall vara enkla att förstå och bidra till utveckling. De standarder vi arbetar med är ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) samt FR2000 standarden. 

> Läs mer

processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala Här skapas ett ISO9001 ledningssystem

De ledningssystemen som vi tillhandahåller:

 • möter kraven för ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, ISO45001 samt FR2000
 • är flexibla och enkla att arbeta i
 • är digitala och skalbara

 De system vi utvecklarr är webbaserade och enkla att underhålla och förstå. 

> Läs mer

utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala Vi anpassar vår utbildning efter ert behov

Utbildning - ISO eller FR2000?

Vi genomför företagsanpassade utbildningar. 
Vi har konsulter runt om i landet som kan utbilda i ISO standarderna.

 • Grundutbildning ISO (ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001)
 • Påbyggnadskurs ISO (ISO9001/ISo 14001/ISO 45001)
 • Utbildning i FR2000
 • Utbildning - Internrevisor
 • Kurser i arbetmiljö (ISO45001 samt OSHAS18001)
 • Kurser i lagstiftning (arbetsmiljö och miljölagar)

 > Läs mer

internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm Vi genomför professionella internrevisioner

Vill du ha hjälp med interna revisioner ? 

 • Våra ISO-konsulter genomför objektiva interna revisioner som följer samtliga standardkrav.
 • Vi lämnar utförlig rapport med avvikelsehantering och uppföljning.
 • Vår kompetens skapar mervärde för företaget.

> Läs mer