kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson_sigtuna Stefan Eriksson - Konsult

Vill ni ha hjälp med Ert ledningssystem?

 • Vi förenklar befintliga system
 • Vi gör ledningssystemet mer lätthanterligt och anpassat efter Er verksamhet

Som ISO-konsulter bygger vi enkla system som skall vara enkla att förstå och bidra till utveckling av företaget. De standarder vi säkerställer med våra system är ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) samt FR2000 standarden. 

> Läs mer

processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala processer_ledningssystem_utbildning_uppsala Här skapas ett ISO9001 ledningssystem

De ledningssystemen som vi tillhandahåller:

 • möter kraven för ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, ISO45001 samt FR2000
 • är lätthanterliga och flexibla
 • är digitala och skalbara

 System vi tillhandahåller är webbaserade och enkla att sköta och förstå. 

> Läs mer

utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö_uppsala Vi anpassar vår utbildning efter ert behov

Utbildning inom ISO eller FR2000?

Vi genomför företagsanpassade utbildningar. 
Vi har experter runt om i landet som kan utbilda i ISO standarder och FR2000.

 • Grundutbildning ISO (ISO9001/14001/45001)
 • Påbyggnadskurs ISO (ISO9001/14001/45001)
 • Utbildning i FR2000
 • Grundutbildning - Internrevisor
 • Olika kurser i arbetmiljö (ISO45001 samt OSHAS18001)
 • Kurser i lagstiftning (arbetsmiljö/miljölagar)

 > Läs mer

internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm internrevision_revision_objektiv_stockholm Vi genomför professionella internrevisioner

Vill du ha hjälp med  utförandet av Er Intern revision ? 

 • Våra ISO-konsulter genomför objektiva interna revisioner som följer standarnas krav.
 • Vi lämnar utförlig rapport med avvikelsehantering och krav på uppföljning.
 • Vår kompetens skapar mervärde för företaget eller organisationen.

> Läs mer