Utbildning

Vi anpassar våra utbildningar och föreläsningar efter era behov.

Utbildning

Föreläsning

ISORDO håller inspirerande föreläsningar där målsättningen alltid är förståelse och ökad kunskap.  Har ni speciella önskemål om vad föreläsningen skall handla om så anpassar vi föreläsningen efter dessa  behov. De ämnen vi har stor kunskap om är: 

  • Implementation av ledningssystem
  • Bygga om befintliga ledningssystem
  • ISO 9001 och ISO14001 
  • ISO 45001
  • FR2000
  • Miljö - och arbetsmiljölagstifning
  • Intern revisioner
Här skapas ett ISO9001 ledningssystem

Föreläsningar på annan ort?

Vårt konsultnätverk  är omfattande vilket medför att vi kan genomföra föreläsningar på de flesta ställen i Sverige. 

Återkom med Ert behov så säkerställer vi en duktig föreläsare för Er konferens eller kick-off.

Kontakt oss!