utbildning-iso9001-fr2000-uppsala-eskilstuna

Utbildning

Kunskap ger resultat!

Utbildning är för oss en grundläggande förutsättning för att uppnå bästa möjliga resultat hos våra kunder. Målet med våra utbildningar är att stärka företagets kompetes genom att överföra vår kunskap. Det är vår uppgift att säkerställa att användningen av standarder blir en lönsam investering för Er.  ISORDO erbjuder både standard- och företagsanpassade utbildningar. Det är Ert behov som styr utformningen av utbildningen.  

Våra kursledare utför utbildningen på plats hos er.  Alla våra utbildningar kan bokas som företagsanpassad utbildning och skräddarsys efter era behov.  Skulle det vara så att du inte hittar den utbildning du vill ha?  Inga problem, hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med både anpassning och leverans.

Standard utbildning

ISORDO har flera färdiga utbildningspaket inom områden som kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Vi kallar dem standarutbildningar då de är färdigställda och väl  inarbetade och klara för leverans. 

Företagsanpassad utbildning

Varje organisation och verksamhet har sina unika utmaningar och olika behov vid olika tillfällen. När du är i behov av att utbildningarna är mer anpassad för just er verksamhet så tar vi gärna fram en företagsanpassad utbildning. 

Kontakta oss!

Exempel på utbildningar

  • Ledningssystem
  • ISO 9001:2015 steg 1 och steg 2
  • ISO 14001:2015 steg 1 och steg 2
  • ISO 45001:2015
  • Grundläggande miljölagstiftning
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Internrevision, steg 1 och steg 2
  • Kvalitets- och miljösamordnare
  • Processkartläggning
  • Lagefterlevnadskontroll