Tjänster

processer_ledningssystem_karta processer_ledningssystem_karta Processbeskrivning

Bygga ledningssystem

Våra system byggs för att ISO9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) ska var enkla att förstå och hantera.

Isordo förordar inte ett ledningssystem med tjocka pärmar med dokument som ingen använder. Vi arbetar digitalt med utgångspunkt hur företaget jobbar.

För dig som har funderingar på standarden FR2000 så arbetar våra konsulter som FR2000 revisorer och kan bygga effektiva FR2000 ledningssystem.

Kontakta oss så berättar vi mer


 

utbildning_iso_FR2000 utbildning_iso_FR2000 Grundläggande ISO9001

Utbildning och föreläsningar

 

Vi håller företagsanpassade kurser eller föreläsningar:

  • ISO 9001 och ISO14001 (Grundkurs, påbyggnadskurs)
  • ISO 45001 eller OSHAS 18001)
  • ISO27001 (Endast Stockholm)
  • FR2000
  • Miljölagstiftning - Grundkurs
  • Arbetsmiljö - Grundkurs
  • Intern revisioner

 

Kontakta oss så berättar vi mer


 

stefan_eriksson_sigtuna_iso_konsult Kontakta Stefan Eriksson så får du hjälp

ISO eller FR2000 konsult

 

Behöver ni hjälp med ert befintliga ledningssystem? Har ni funderingar på att certifiera Er? Vad är skillnaden mellan de olika ledningssystemen ISO 9001 och FR2000? Kan vi uteckla och förändra vårt system för att få det mer lätthanterligt? 

Ring eller maila! Lämna ett meddelande då vi oftast är ute på uppdrag.

 

Kontakta oss

 


 

internrevision_revision_fr2000 Vi genomför en professionella internrevisioner

Interna revisioner

Interna revisioner kan man göra själv, men det krävs utbildning för att det ska fungera. Svårigheten kan vara att man inte kan hålla den objektivitet som standarderna kräver. 

Isordo utför de interna revisionen på samma sätt som den externa ISO-revisionen genomförs. Våra konsulter är proffessionella ISO-revisorer, vilket medför att den interna revisionen utförs med hög kvalitet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer

 


 

lagar_lagbevakning_lagefterlevnad lagar_lagbevakning_lagefterlevnad Håll kontroll på de lagar som berör Er

Lagbevakning

Vi uppdaterar Er laglista genom vår lagbevakningstjänst samt utför lagefterlevnadskontroll på plats.

Lagefterlevnadskontroll ska utföras gång per år (minst) för att efterleva standarkraven.

 

Kontakta oss så berättar vi mer