Tjänster

processer_ledningssystem_karta processer_ledningssystem_karta Processbeskrivning

Bygga ledningssystem

Att bygga ett ledningssystem görs ofta utifrån kundkrav. Företaget vill te.x. kunna delta vid en upphandling där ISO eller FR2000 standarder är ett skall krav eller ger viktiga poäng för att få det eftertraktade kontraktet. Vår erfarenhet är att redan efter ett par år brukar företaget säga "Hur kunde vi klara oss utan detta?" eller "Vår expansion krävde en tydligare struktur och den fick vi med hjälp av te.x ISO 9001"

Våra system byggs för att ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) ska var enkelt att förstå och enkelt att ta till sig och kunna bidra till er organisations utveckling. För dig som vill ha en tjocka pärmar med papper som beskriver systemet göra sig icke besvär. Vi arbetar i grunden helt digitalt med utgångspunkt utifrån hur ni jobbar. Viss datavana krävs men systemet är inte svårare än att kan man hantera en mus - så kan man hantera våra ledningssystem.

För dig som har funderingar på standarden FR2000 2017 så arbetar våra konsulter som FR2000 revisorer och kan bygga effektiva FR2000 ledningssystem.

Kontakta oss så berättar vi mer


 

utbildning_iso_FR2000 utbildning_iso_FR2000 Grundläggande ISO9001

Utbildning eller föreläsning

 

Vi håller företagsanpassade kurser eller föreläsningar utifrån:

  • ISO 9001 och ISO 14001 (Grundkurs eller påbyggnadskurs)
  • ISO 45001 (OSHAS 18001)
  • ISO27001 (Endast Stockholm)
  • FR2000
  • Miljölagstiftning - Grundkurs
  • Arbetsmiljö - Grundkurs
  • Intern revision

 

Kontakta oss så berättar vi mer


 

stefan_eriksson_sigtuna_iso_konsult Kontakta Stefan Eriksson så får du hjälp

ISO-Konsult eller FR2000-Konsult

 

Behöver ni någon att rådfråga runt Ert befintliga ledningssystem? Eller har ni funderingar på hur mycket jobb det innebär för att certifiera sig? Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och FR2000? Kan vi förändra vårt system för att få det mer lätthanterligt?  Ja frågorna kan vara många och vi svarar gärna på dem.

 

Inga frågor är dumma, ring gärna, men det kan vara svårt att nå mig under dagtid. Så lämna ett meddelande på mobilen eller använd E-post så återkommer jag så fort som möjligt.

 

Kontakta oss

 


 

internrevision_revision_fr2000 Vi genomför en professionella internrevisioner

Interna revisioner

Att utföra interna revisioner kan man göra själv men det krävs en del utbildning för att det ska fungera på ett bra sätt. Svårigheten kan ofta vara att man inte kan hålla den objektivitet som standarderna kräver. 

Isordo utför den interna revisionen precis på samma sätt som den externa ISO-revisionen utförs. Detta kan vi genomföra då våra konsulter även är proffessionella ISO-revisorer i sitt yrkesliv, vilket medför att den interna revisionen utförs med hög kvalitet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer

 


 

lagar_lagbevakning_lagefterlevnad lagar_lagbevakning_lagefterlevnad Håll kontroll på de lagar som berör Er

Lagbevakning

För att ni ska kunna säkerställa Er hantering av lagar så erbjuder vi en lagbevakningstjänst där vi tillsammans med Er på plats går igenom de lagar som berör Er och vad som förväntas av Er för att möta lagkraven. Detta skall därefter göras minst en gång per år för att efterleva standarkraven.

 

Kontakta oss så berättar vi mer