Tjänster

processer_ledningssystem_karta_uppsala processer_ledningssystem_karta_uppsala processer_ledningssystem_karta_uppsala processer_ledningssystem_karta_uppsala processer_ledningssystem_karta_uppsala Processbeskrivning

Utvecklande ledningssystem

Ert system byggs för att ISO9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) ska utveckla företaget.

Isordo förordar inte ledningssystem som bygger på tjocka pärmar med dokument som ingen använder. Vi arbetar digitalt med utgångspunkt hur företaget jobbar och de krav som standardens kräver.

För dig som har funderingar på standarden FR2000 så har vi stor erfarenhet av att hantera FR2000 ledningssystem. Ring eller maila för mer information.

Kontakt


utbildning_iso_FR2000_uppsala_täby utbildning_iso_FR2000_uppsala_täby utbildning_iso_FR2000_uppsala_täby utbildning_iso_FR2000_uppsala_täby utbildning_iso_FR2000_uppsala_täby Grundläggande ISO9001 utbildning

Utbildning och föreläsningar

Isordo håller både fasta och företagsanpassade kurser och föreläsningar. Har du speciella önskemål så anpassar vi utbildningen utefter Era behov. De ämnen vi har stor kunskap om är: 

  • Implementation av ledningssystem
  • Bygga om befintliga ledningssystem
  • ISO 9001 och ISO14001 
  • ISO 45001 eller OSHAS 18001)
  • ISO27001 (Endast Stockholm)
  • FR2000
  • Miljölagstiftning - Grundkurs
  • Arbetsmiljö - Grundkurs
  • Intern revisioner

Kontakta oss så berättar vi mer


stefan_eriksson_sigtuna_iso_konsult_uppsala Kontakta Stefan Eriksson

ISO konsult

Behöver ni hjälp av en ISO-konsult? kanske med ett befintligt ledningssystem? Har ni funderingar på att certifiera Er? Vad är skillnaden mellan de olika ledningssystemen ISO 9001 och FR2000 och ISO 14001? Vi utecklar och förändrar Ert system för att få det mer lätthanterligt.  

Ring eller maila! Lämna ett meddelande då vi oftast är ute på uppdrag.

Kontakta oss


internrevision_revision_iso_uppsala_västerås Vi genomför en professionella internrevisioner

Intern revisor

Interna revisioner kan man göra själv, men det krävs utbildning för att det ska fungera. Svårigheten kan vara att man inte kan hålla den objektivitet som standarderna kräver. 

Isordo utför den interna revisionen på samma sätt som den externa ISO-revisionen genomförs. Våra konsulter är proffessionella ISO-revisorer, vilket medför att den interna revisionen utförs med hög kvalitet och följer standardernas krav.

Kontakta oss så berättar vi mer


lagar_lagbevakning_lagefterlevnad_västerås lagar_lagbevakning_lagefterlevnad_västerås lagar_lagbevakning_lagefterlevnad_västerås lagar_lagbevakning_lagefterlevnad_västerås lagar_lagbevakning_lagefterlevnad_västerås Ha kontroll på de lagar som berör Er verksamhet

Lagbevakning

Vi uppdaterar Er laglista genom vår lagbevakningstjänst samt utför lagefterlevnadskontroll på plats.

Lagefterlevnadskontroll ska utföras gång per år (minst) för att efterleva standarkraven.

Kontakta oss så berättar vi mer