kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson kvalitetssäkrat_ISO_ledningssystem_stefan_eriksson Stefan Eriksson - Konsult

Vill du ha hjälp med befintligt ledningssystem?

 

 • Vi förenklar befintliga system
 • Vi gör ledningssystemet mer lätthanterligt och anpassat efter Er verksamhet

 

Våra system byggs för att ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) ska var enkla att förstå och ta till sig och kunna bidra till er organisations utveckling. Vi bygger även ledningssystem utifrån FR2000 standarden. 

 

> Läs mer

processer_ledningssystem_utbildning processer_ledningssystem_utbildning processer_ledningssystem_utbildning processer_ledningssystem_utbildning processer_ledningssystem_utbildning Här skapas ett ISO9001 ledningssystem

De ledningssystemen som vi tillhandahåller:

 • Är effektiva och möter standard krav för ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, ISO45001 samt FR2000
 • Är lätthanterliga och flexibla

 De system vi tillhandahåller är webbaserade och enkla att sköta och förstå. 

> Läs mer

utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö utbildning_iso9001_FR2000_arbetsmiljö Vi anpassar vår utbildning efter ert behov

Utbildning inom ISO eller FR2000?

Vi genomför företagsanpassade utbildningar. 
Vi har experter runt om i landet som kan utbilda i ISO standarder och FR2000.

 • Grundutbildning ISO (ISO9001/14001/45001)
 • Påbyggnadskurs ISO (ISO9001/14001/45001)
 • Utbildning i FR2000
 • Grundutbildning - Internrevisor
 • Olika kurser i arbetmiljö (ISO45001 samt OSHAS18001)
 • Kurser i lagstiftning (arbetsmiljö/miljölagar)

 > Läs mer

internrevision_revision_objektiv internrevision_revision_objektiv internrevision_revision_objektiv internrevision_revision_objektiv internrevision_revision_objektiv Vi genomför professionella internrevisioner

Vill du ha hjälp med Interna revisioner? 

 • Våra konsulter genomför objektiva interna revisioner som följer standarnas krav.
 • Vi lämnar utförlig rapport med avvikelsehantering och krav på uppföljning.
 • Vår kompetens skapar mervärde för företaget/organisationen.

 

> Läs mer