viqma ett digitalt ledningssystem

MED SAFETYNET FÅR DU

Ett system där medarbetarna enkelt kan rapportera avvikelser och bidra med förbättringsförslag.

App för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.

Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.

Integrationer med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan. Du får ett kvitto när anmälan registrerats.

Påminnelsefunktion när det är dags att revidera dokumenten i ditt ledningssystem.

Stöd för SingleSignOn (SSO) - innebär att du enbart behöver komma ihåg ett lösenord, väl inne på datorn behöver du inte identifiera dig igen.

Möjlighet att integrera mot lönesystem för automatisk uppdatering av nya eller avslutade medarbetare.

Molntjänst eller installation på egen server.

SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

ISO konsult / FR2000 konsult

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO och FR2000 och skapar en digital och integrerat ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur. 

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som visualisera era processer, digitalisera befintligt ledningssystem, interna revisioner eller ledningens genomgång.

Ett digitalt ledningssystem

Ett modernt och digitalt ISO ledningssystem

Med SafetyNet kan du modernisera och digitalisera ditt ISO ledningssystem och på ett effektivt sätt spara både tid och administration. Du kan äntligen ersätta penna, papper och pärm och arbeta fullt ut i en digital lösning som anpassas efter din verksamhet.

SafetyNet digitaliserar och förenklar kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Genom att använda SafetyNet som kvalitetsledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta. Fördelen med att rapporteringen blir digital och enkel att hantera är att fler i företaget engagerar sig. Det blir inte längre något problem med manuellt dubbelarbete eller problem med att information samlas på flera ställen. Som ett resultat av en digital plattform  säkerställer du kvalitet och rätt information på rätt plats. 

SafetyNet är en mycket innehållsrik plattform som bidrar till att ditt företag kan modernisera och digitalisera sina processer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande. Systemet är flexibelt och kan byggas till med flera olika moduler, för att hantera handlingsplaner, uppföljning och kontroll, göra medarbetar- och kundundersökningar samt rapportera avvikelser och olyckor, för att bara nämna några. Vinsten med att samla ert ledningssystem i en modern digital plattform är integrationen där alla medarbetare får tillgång rätt information och dubbelarbete undviks.

Låt SafetyNet ledningssystem bli grunden i ert systematiska kvalitet- och arbetsmiljöarbete och arbeta i en digital plattform som ger stöd till verksamheten, ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.