ISO 9001 KVLAITET

Varför certifiering?

Ett av flera skäl till att certifiera sig är ett ständigt ökande krav på att företag och organisationer ska leverera felfria varor och tjänster. Idag så är det ofta så att marknaden kräver certifieringar för att det ger en högre kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan även ger flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revisioner på ert företag.

Genom att utveckla och underhålla ett kvalitetsledningssystem med policy, mål, rutiner och instruktioner får ni ett hjälpmedel för att ni ska nå fastställd kvalitetsnivå, leva upp till kundernas förväntningar och för att uppnå ständiga förbättringar i er verksamhet.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras ISO9001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

  • Verksamheten struktureras upp och effektiviseras
  • Tydliga och relevanta mål sätts vilket leder till fokus och skapar affärsnytta.
  • Nöjda kunder
  • Ökat engagemang från både ledning och medarbetare.
  • ärre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
  • Leder till lägre kostnader och högre produktivitet
  • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar.
  • Förbättrad intern kommunikation.
  • Utvärdering av relevanta leverantörer.
ISO 9001 KVALITET

ISO9001 KONSULT

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som processkartläggning,  interna revisioner eller ledningens genomgång.

Vårt uppdrag är att som ISO 9001 konsulter bidra med kunskap kring ISO 9001 standarden och skapar tillsammans med Er ett modernt, digitalt och integrerat ledningssystem som drivs av medarbetarnas engagemang och en tydlig struktur. 

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO 9001 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet. Som ett resultat av en certifiering kommer ni att öka engagemang kring kvalitetsfrågor med en bättre struktur och nöjdare kunder.

Med vår erfarenhet som ISO konsulter ser vi till att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en överenskommen kostnad.