fr2000 för små och medelstora företag
fr2000 för små och medelstora företag

FR2000 För små och medelstora företag

Ansvariga för mindre och medelstora företag ryggar ofta tillbaka när de får höra talas om hur mycket arbete som krävs för att bli certifierad mot ISO 9001,  ISO 14001 och även ISO 45001.  ISORDO  ger Er nu möjlighet att certifiera sig mot FR 2000 istället. Det är likvärdigt med ISO- certifieringarna och speciellt anpassade för mindre, små och medelstora företag.

FR2000 är inte lika känd som ISO, och har sin hemvist inom Sveriges gränser, men är annars likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Utöver ISO kraven så innehåller FR2000 de viktigaste lagkrav och riktlinjer gällande arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande samt kompetensförsörjning.

Som standard är FR2000 ett fullt fungerande ledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett välfungerande ledningssystem med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Standarden är processorienterad och pedagogiskt utformad. 

Kontakt 

Varför FR2000 certifiering?

De mest grundläggande skälet till att certifiera sig är de ökade kraven på att organisationer och företag  uppfylla miljökrav och kan leverera kompletta och felfria varor och tjänster.  Marknaden kräver idag certifieringar som som även säkerställer den höga kvaliten och lagefterlevnad.

De företag som är framgångsrika växer. Med en större storlek krävs bättre struktur för att kunna skala upp. Ett ledningssystem ska ge den förmågan. Väldigt ofta så är kundkraven det som initierar en certifiering, men under certifieringsprocessen så upplever de flesta företaget väldigt många fördelat med certifieringen:

  • Tydliga och relevanta mål sätts vilket leder till fokus och skapar affärsnytta.
  • FR2000 certifiering leder till förbättrad prestationsförmåga, en ökad produktivitet och lönsamhet.
  • Ett ökat engagemang från ledning och medarbetare.
  • Verksamheten för ofta en bättre struktur vilket ger effektivitets vinster.
  • Förmågan att förebygga och rätta till uppkomna fel och misstag ökar. 
  • Lägre kostnader och snabbare och säkrare leveranser.
  • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar.
  • Nöjdare kunder!
  • Förbättrad intern kommunikation.

FR2000 Konsult

ISORDO erbjuder FR2000 konsult tjänster. Vårt mål är att skapa, tillsammans med dig, ett effektivt ledningssystem, en digital plattform som ska effektiviserar företaget. Systemet ska vara både anpassningsbart och effektivt. 

Vi erbjuder olika konsultstöd beroende på hur mycket ni vill göra själva och hur mycket ni vill att konsulter gör. Vi kan erbjuda hjälpa både på distans och på plats.  Våra ledningssystem skapar och bygger vi från grunden , tillsammand med dig.  Vi kan även hjälpa till med med mindre insatser som interna revisioner eller ledningens genomgång. 

Kontakt