Vi erbjuder effektiva ledningssystem som ger stöd i ert arbete och möter standardkraven.

iso-konsult-ledningssystem-certifiering

Vad är ett Ledningssystem?

Ledningssystemens syften är att de ska fungera som ett processstöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. När företag växer så krävs det ofta bättre styrning. 

Standarder innehåller även krav som ställs på ledningssystemet för att organisationen ska kunna certifiera sig mot standarden.  Som vanligt finns det flera olika ledningssystem men samtliga har som syfte att  ge stöd och vägledning för organisationer att bygga upp sitt ledningssystem.

En fördel med att certifiera sig är att på det sättet kunna visa omvärlden på god ordning och reda, att de förstår kundbehov och har en inneboende förmåga att kunna utveckla och leverera rätt produkter och/eller tjänster. .

De standarder som vår kompetens hanterar är:

 • Kvalitet (ISO 9001:2015)
 • Miljö (ISO 14001:2015)
 • Arbetsmiljö (ISO 45001:2018)
 • FR2000

Ledningssystemet syfte kan se olika ut beroende på inriktning och vilken bransch företaget befinner sig i.

För mindre och medelstora företag kan standarden FR2000 vara ett alternativ. FR2000 är inte lika känd som ISO men är likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Läs mer om FR2000 här.

Hur kan ett Ledningssystem hjälpa mig?

Skälet till att certifiering är viktig är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras en certifiering p.g.a kundkrav men under certifieringsprocessen så upplever företag många andra fördelar.

Ert ledningssystem kan hjälpa dig att få en klar och tydlig struktur på ditt företags rutiner och samtidigt bidra till en enhetlig styrning av företaget.

Ledningssystem-iso9001-iso14001

Varför certifiera sig?

De mest förekommande skälen till certifiering är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som ska borga för hög kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan ge organisationer fler stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO revision.

Genom att ha ett kvalitetsledningssystem med policy, mål, rutiner och instruktioner får  du ett hjälpmedel för att nå fastställd kvalitetsnivå, leva upp till kundernas förväntningar och för att uppnå förbättringar i verksamheten.

När framgångsrika företag växer så krävs bättre struktur. Ofta initieras en certifiering av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

 • Ökat engagemang från ledning och medarbetare
 • Verksamheten struktureras upp och effektiveras
 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
 • Leder till lägre kostnader och högre produktivitet
 • Leverantörer utvärderas årligen
 • Säkerställer via lagefterlevnad att företaget följer lagar och regler
 • Högt förtroende hos kunder, medarbetare, ägare, försäkringsbolag och andra intressenter
 • Lägre personalomsättning och ökad trivsel
 • Ett steg i att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar
 • Nöjdare kunder!

Länkar till åra system:

- Viqma Ledningssystem

- SafetyNet Ledningssystem

- ISO 9001 KVALITET

Kontakt oss