LAGBEVAKNING

Varje företag och organisation ska möta de lagkrav som berör verksamheten.  Ett bra sätt att säkerställa detta är att skaffa en lagbevakningstjänst. Den ska ge möjlig­het att ta del av lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden, så som exempelvis miljöarbetsmiljö och kvalitet.

Det räcker inte med att ni har en uppdaterar laglista utan Ni behöver dokumentera hur ni möter de lagar och förordningar som berör Er.

För att detta ska fungera så behöver laglistan vara utformad på ett sådant sätt att Ni på ett  relativt enkelt sätt kan förstå och vilka krav som ställs utifrån respektive författning.

Den lagbevakningstjänst som ni väljer ska vara anpassad till er verksamhet och vara utformad på ett sätt som gör att ni lägger mindre tid på lagbevakning och uppdatering, för att istället effektivisera arbetet och få ut informationen i verksamheten. Men det är av stor vikt att ni får en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och samtidigt även ett effektivt stöd för lagefterlevnaden.

Isordo erbjuder en enkel, kostnadseffektiv lagbevatkningstjänst som heter Lagkompassen. Läs mer här!

Lagbevakning