Intern revision

Intern revision

Interna revisioner kan man göra på egen hand, men det krävs utbildning för att det ska fungera. Svårigheten kan vara att man inte kan hålla den objektivitet som standarderna kräver. 

ISORDO utför den interna revisionen på samma sätt som den externa ISO-revisionen genomförs. Våra konsulter är proffessionella ISO-revisorer, vilket medför att den interna revisionen utförs med hög kvalitet och följer standardernas krav.

  • ISORDO ISO-konsulter genomför objektiva interna revisioner som följer samtliga standardkrav.
  • Vi lämnar utförlig rapport med avvikelsehantering och uppföljning.
  • Vår kompetens skapar mervärde för företaget.

Kontakta oss så berättar vi mer